1. kolo OHL Sabinov 2023

04.06.2023 12:00 - Uzovské Pekľany

Kategórie tímov
Muži,Ženy

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy

Začiatok registrácie
22.05.2023 20:00

Koniec registrácie
02.06.2023 12:00

Maximálny počet tímov
40

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Nie

DHZ Uzovské Pekľany v spolupráci s OcÚ Uzovské Pekľany Vás srdečne pozývajú na 1. kolo Okresnej hasičskej ligy Sabinov v roku 2023.

DÁTUM: 04.06.2023

MIESTO: Futbalové ihrisko Uzovské Pekľany (Pevný nábeh z asfaltu s výbehom na trávu)

ZAČIATOK SÚŤAŽE: o 12:00 hod
- Registrácia družstiev 11...:00 - 11:40
- Nástup 11:50
!!! Prosíme o dochvíľnosť !!!

KATEGÓRIA: Muži a Ženy
ŠTARTOVNÉ: 7 €

Na štartovku budú uprednostnené tímy zapísané do OHL SB pre ročník 2023.
Súťažiť sa bude podľa aktuálne platnej Smernice OHL Sabinov pre rok 2023.


Muži

Názov tímu Celkovo
Chmiňany 14,380
Žakovce 14,620
Uzovské Pekľany 14,890
Plavnica 15,000
Žipov B 15,150
Terňa 15,160
Hermanovce 15,220
Bertotovce 15,580
Bzenov 15,940
Gregorovce 15,970
Lúčka 15,970
Reľov 16,690
Veľký Lipník 17,070
Šindliar 17,210
Ďačov B 17,310
Uzovské Pekľany B 17,540
ÚDOL 20,120
Ďačov NP
Šarišske Sokolovce NP
Žipov NP
Víťaz -
Spišský Štvrtok -

Ženy

Názov tímu Celkovo
Spišský Štvrtok 16,030
Šindliar 16,900
Šarišské Michaľany 17,150
Spišský Štvrtok Dorky 17,280
Spišská Sobota 17,310
Ďačov 19,610
Plavnica 20,220
Brezovica B 20,550
Chminianská Nová Ves 23,600
Šarišské Sokolovce 33,240
Terňa -
Údol -
Názov tímu Celkovo
Uzovské Pekľany (Muži) 14,890
Plavnica (Muži) 15,000
Gregorovce (Muži) 15,970
Ďačov (Muži) NP
ÚDOL (Muži) 20,120
Spišská Sobota (Ženy) 17,310
Terňa (Muži) 15,160
Chmiňany (Muži) 14,380
Šarišské Michaľany (Ženy) 17,150
Uzovské Pekľany B (Muži) 17,540
Žakovce (Muži) 14,620
Lúčka (Muži) 15,970
Šindliar (Ženy) 16,900
Ďačov B (Muži) 17,310
Veľký Lipník (Muži) 17,070
Reľov (Muži) 16,690
Žipov B (Muži) 15,150
Bertotovce (Muži) 15,580
Bzenov (Muži) 15,940
Šindliar (Muži) 17,210
Chminianská Nová Ves (Ženy) 23,600
Šarišské Sokolovce (Ženy) 33,240
Brezovica B (Ženy) 20,550
Hermanovce (Muži) 15,220
Spišský Štvrtok Dorky (Ženy) 17,280
Plavnica (Ženy) 20,220
Terňa (Ženy) -
Šarišske Sokolovce (Muži) NP
Ďačov (Ženy) 19,610
Spišský Štvrtok (Ženy) 16,030
Víťaz (Muži) -
Údol (Ženy) -
Spišský Štvrtok (Muži) -
Žipov (Muži) NP