Pojmy a podmienky

Používaním tohto portálu sa tieto podmienky automaticky vzťahujú na vás – mali by ste sa uistiť, že ste ich pozorne prečítali pred použitím portálu. Nie je dovolené kopírovať, ani upravovať portál, žiadnu časť portálu alebo naše ochranné známky žiadnym spôsobom. Nie je dovolené pokúšať sa extrahovať zdrojový kód portálu a tiež by ste sa nemali pokúšať preložiť portál do iných jazykov alebo vytvoriť odvodené verzie. Samotný portál a všetky ochranné známky, autorské práva, databázy a ďalšie práva duševného vlastníctva, ktoré sa naň vzťahujú, stále patria vývojárovi shagy2301.

Shagy2301 je odhodlaný zabezpečiť, že portál je tak užitočný a efektívny, ako je to možné. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo vykonať zmeny v portáli alebo účtovať za svoje služby, a to kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Nikdy nebudeme účtovať vám za portál alebo jeho služby bez toho, aby bolo zreteľné, pre vás presne to, čo platíte.

Portál HASIČI.LIVE uchováva a spracúva osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, s cieľom poskytnúť moju službu. Je vašou zodpovednosťou, aby vaše zariadenie z ktorého pristupujete bolo bezpečné.

Zmeny týchto zmluvných podmienok

Naše podmienky môžeme časom aktualizovať. Preto sa odporúča pravidelne kontrolovať túto stránku pre akékoľvek zmeny. O akýchkoľvek zmenách vás upozorníme zverejnením nových zmluvných podmienok na tejto stránke. Tieto zmeny sú účinné ihneď po ich zverejnení na tejto stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa mojich podmienok, neváhajte a kontaktujte ma na info@shagy2301.sk.


Táto stránka politiky ochrany súkromia bola vytvorená na privacypolicytemplate.net, generovaná cez App Privacy Policy Generator a následne preložená pomocou Bing Microsoft Translator

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.

Facebook