9. ročník Východoslovenskej súťaže hasičského dorastu a 4. ročník finálovej súťaže Východoslovenskej hasičskej ligy mužov nad 35 rokov a žien nad 30 rokov

14.10.2023 10:00 - Čižatice

Kategórie tímov
Dorastenci,Dorastenky,Muži nad 35 rokov,Ženy nad 30 rokov

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy

Začiatok registrácie
02.10.2023 12:00

Koniec registrácie
12.10.2023 12:00

Maximálny počet tímov
40

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Áno

Koniec registrácie stravy
10.10.2023 10:00

Maximálne množstvo stravy
7

Program:
- prezentácia hasičských družstiev 9.15 - 9.45 hod
- nástup hasičských družstiev na otvorenie súťaže 9.50 hod
- plnenie disciplíny požiarny útok s vodou 10.00 hod
- vyhodnotenie súťaže ihneď po skončení súťažných pokusov

Organizačné pokyny a pravidlá súťaže:
- št...artovné: 15 €/družstvo, stravné: 3 €/osoba (strava) – pre 7 členov HD povinný odber
- prezenčné listiny je potrebné vypísať, potvrdiť a odovzdať pri prezentácii v deň konania súťaže, taktiež odporúčame pri prezentácii odovzdať stručnú písomnú charakteristiku DHZ a obce
- súťažiť sa bude podľa Súťažného poriadku DPO SR schváleného 6.11.2021 s účinnosťou od 1.1.2022
- súťažnou disciplínou je PÚ s vodou (1 pokus) na sklápacie terče s elektrickou časomierou, motorová striekačka (PPS) musí byť schváleného typu bez viečka a musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, povoľuje sa používanie športových hadíc B65 a C42
- HD si môžu na finálovú súťaž VHL zapožičať jedného zo súťažiacich z iného HD za podmienky, že bude súťažiť v drese materského DHZ, každý súťažiaci môže hosťovať len v jednom HD
- čas na prípravu základne: max. 3 minúty, časomiera bude elektronická a štartovanie s pištoľou
- výstroj HD musí byť jednotná, vhodná šnurovacia obuv - pracovná alebo športová, prilby bez úprav a ľahké opasky
- protest je možné podať hlavnému rozhodcovi do 10 minút od skončenia pokusu s vkladom 10€, protest sa môže týkať len vlastného HD v súvislosti s porušením súťažného poriadku DPO SR, odvolávaciu komisiu rieši Súťažný poriadok DPO SR
- Štáb súťaže: Ing. Miroslav Semanič – VS, Ladislav Kucharčik – HR, Dušan Dulina – tajomník súťaže
- Kontaktná osoba: Dušan Dulina (DHZ Čižatice), tel. číslo: 0905 497 199


Muži nad 35 rokov

Názov tímu Celkovo
Kokšov Bakša 18,28
Chrastné 18,74
Danišovce 18,91
Batizovce 19,60
Hranovnica 20,75
Gregorovce 22,18
Ploské NP
Beniakovce NP
Dravce -
Zlaté -

Dorastenci

Názov tímu Celkovo
Žbince 15,69
Hranovnica 17,61
Kecerovce 18,04
Danišovce 19,68
Terňa 21,56
Chrastné -
Zlaté -

Dorastenky

Názov tímu Celkovo
Hranovnica 18,68
Danišovce NP
Zlaté -

Ženy nad 30 rokov

Názov tímu Celkovo
Batizovce 21,17
Hranovnica 28,20
Názov tímu Celkovo
Kokšov Bakša (Muži nad 35 rokov) 18,28
Chrastné (Dorastenci) -
Batizovce (Ženy nad 30 rokov) 21,17
Kecerovce (Dorastenci) 18,04
Hranovnica (Dorastenci) 17,61
Batizovce (Muži nad 35 rokov) 19,60
Zlaté (Dorastenci) -
Danišovce (Dorastenci) 19,68
Beniakovce (Muži nad 35 rokov) NP
Chrastné (Dorastenci) 18,74
Hranovnica (Dorastenky) 18,68
Terňa (Dorastenci) 21,56
Žbince (Dorastenci) 15,69
Danišovce (Dorastenky) NP
Ploské (Muži nad 35 rokov) NP
Hranovnica (Dorastenky) 28,20
Dravce (Muži nad 35 rokov) -
Zlaté (Dorastenky) -
Danišovce (Dorastenci) 18,91
Hranovnica (Dorastenci) 20,75
Zlaté (Dorastenci) -
Gregorovce (Muži nad 35 rokov) 22,18

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.

Facebook