Súťaž o pohár veliteľa DHZ Háj (1. kolo SMHL 2024)

25.05.2024 13:30 - Háj

Kategórie tímov
Muži,Ženy

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus

Začiatok registrácie
13.05.2024 20:00

Koniec registrácie
24.05.2024 20:00

Maximálny počet tímov
60

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Nie

🔥 DHZ Háj Vás pozýva na 20. ročník súťaže o Pohár veliteľa DHZ (zároveň 1. kolo Slovensko - moravskej hasičskej ligy).

‼️ Povrch trate : tráva, okolie základne zámková dlažba‼️
Štartovné: 10€

🏆Ceny

Muži:
1. miesto = finančná odmena + pohár + putovný pohár
2. miesto = finančná odmena + ...pohár
3. miesto = finančná odmena + pohár

Ženy:
1. miesto = finančná odmena + pohár+ putovný pohár
2. miesto = finančná odmena + pohár
3. miesto = finančná odmena + pohár

Organizátor ma právo na zmenu štartového poradia.
Každý súťažiaci štartuje na vlastné riziko súťaž nie je poistená.