9. ročník Východoslovenskej súťaže hasičského dorastu a 4. ročník finálovej súťaže Východoslovenskej hasičskej ligy mužov nad 35 rokov a žien nad 30 rokov

14.10.2023 10:00 - Čižatice

Kategórie tímov
Dorastenci,Dorastenky,Muži nad 35 rokov,Ženy nad 30 rokov

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy

Začiatok registrácie
02.10.2023 12:00

Koniec registrácie
12.10.2023 12:00

Maximálny počet tímov
40

Verejná registrácia
Bude dostupná na: https://hasici.live/Registration/vhl_dorastu%2c_35_a_30_2023

Registrácia stravy
Áno

Maximálne množstvo stravy
7

Program:
- prezentácia hasičských družstiev 9.15 - 9.45 hod
- nástup hasičských družstiev na otvorenie súťaže 9.50 hod
- plnenie disciplíny požiarny útok s vodou 10.00 hod
- vyhodnotenie súťaže ihneď po skončení súťažných pokusov

Organizačné pokyny a pravidlá súťaže:
- št...artovné: 15 €/družstvo, stravné: 3 €/osoba (strava) – pre 7 členov HD povinný odber
- prezenčné listiny je potrebné vypísať, potvrdiť a odovzdať pri prezentácii v deň konania súťaže, taktiež odporúčame pri prezentácii odovzdať stručnú písomnú charakteristiku DHZ a obce
- súťažiť sa bude podľa Súťažného poriadku DPO SR schváleného 6.11.2021 s účinnosťou od 1.1.2022
- súťažnou disciplínou je PÚ s vodou (1 pokus) na sklápacie terče s elektrickou časomierou, motorová striekačka (PPS) musí byť schváleného typu bez viečka a musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, povoľuje sa používanie športových hadíc B65 a C42
- HD si môžu na finálovú súťaž VHL zapožičať jedného zo súťažiacich z iného HD za podmienky, že bude súťažiť v drese materského DHZ, každý súťažiaci môže hosťovať len v jednom HD
- čas na prípravu základne: max. 3 minúty, časomiera bude elektronická a štartovanie s pištoľou
- výstroj HD musí byť jednotná, vhodná šnurovacia obuv - pracovná alebo športová, prilby bez úprav a ľahké opasky
- protest je možné podať hlavnému rozhodcovi do 10 minút od skončenia pokusu s vkladom 10€, protest sa môže týkať len vlastného HD v súvislosti s porušením súťažného poriadku DPO SR, odvolávaciu komisiu rieši Súťažný poriadok DPO SR
- Štáb súťaže: Ing. Miroslav Semanič – VS, Ladislav Kucharčik – HR, Dušan Dulina – tajomník súťaže
- Kontaktná osoba: Dušan Dulina (DHZ Čižatice), tel. číslo: 0905 497 199


Názov tímu Celkovo

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.

Facebook