0. Ročník hasičskej súťaže Sv. Floriána

20.05.2023 14:00 - Ihrisko Miňovce

Kategórie tímov
Muži,Ženy,Muži do 1200cm3

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy

Začiatok registrácie
04.05.2023 00:00

Koniec registrácie
19.05.2023 23:59

Maximálny počet tímov
30

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Áno

Koniec registrácie stravy
19.05.2023 13:59

Maximálne množstvo stravy
7

DHZ Miňovce Vás pozýva na 0. ročník Dennej hasičskej súťaže Sv. Floriána so začiatkom o 14:00. (Zápis o 13:00) Bude sa súťažiť v 3. súťažných kategóriách: Muži do 1200, Muži nad 1200, Ženy, na 2 súťažné pokusy.
Môžu byť použité športové hadice B65, C42,
Štartovné so stravou 20€ pre 7 osôb, bez str...avy 15€.
Tešíme sa na vašu účasť.


Muži do 1200cm3

Názov tímu Celkovo
Miňovce -
Bukovce -
Herľany -
Slovenská Kajňa -
Brekov -

Muži

Názov tímu Celkovo
Slovenská Kajňa -
Vyšná Rybnica -
Babie -
Lužany pri Topli -
Názov tímu Celkovo
Miňovce (Muži do 1200cm3) -
Bukovce (Muži do 1200cm3) -
Herľany (Muži do 1200cm3) -
Slovenská Kajňa (Muži) -
Vyšná Rybnica (Muži) -
Slovenská Kajňa (Muži) -
Brekov (Muži do 1200cm3) -
Babie (Muži) -
Lužany pri Topli (Muži) -

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.

Facebook