Memoriál bárona Friesenhofa (2. kolo SMHL 2024)

01.06.2024 14:00 - Krásno

Kategórie tímov
Muži,Ženy,Dorastenci,Dorastenky,Muži nad 35 rokov

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus

Začiatok registrácie
24.05.2024 20:00

Koniec registrácie
31.05.2024 20:00

Maximálny počet tímov
60

Verejná registrácia
Vstúpiť

Registrácia stravy
Nie