All Stars Okresná hasičská liga Sabinov 2022


Vitajte na stráke určenej na hlasovanie o AllStars tímoch Okresná hasičská liga Sabinov.

Pevne veríme, že sa Vám tento štýl hlasovania bude páčiť a prispeje k lepšej transparentnosti a presnejšiemu vyhodnoteniu úspechov jednotlivcov aj tímov


Postup hlasovania

 1. Vyplňte formulár podľa pravidiel
 2. Kliknite na link, ktorý Vám príde na Vami zadanú emailovú adresu
 3. Bez potvrdenia hlasu pomocou linku nebude hlas akceptovaný

Pravidlá hlasovania

 1. Každý môže hlasovať iba raz (1 emailová adresa + 1 meno = 1 platný hlas)
 2. Všetky položky v hlasovacom formulári sú POVINNÉ a je potrebné ich vyplniť pravdivo.
 3. Hlas je neplatný, ak je výber zložený iba z členov jedného družstva (platí už pri 60% z toho istého tímu).
 4. Hlas je neplatný, ak vyberiete toho istého súťažiaceho do oboch výberov(Muži a Muži 2) na tú istú pozíciu. Ak má ale daný súťažiaci viacero pozícií, môže figurovať v oboch výberoch
 5. Hlasujte zodpovedne, keďže v týchto výberoch by mali byť ľudia, ktorí sú na svojej pozícii momentálne najlepší v rámci Okresná hasičská liga Sabinov 2022.
Pozn. Ak bude chybný čo i len jeden z výberov (Muži, Muži2 alebo Ženy), do hlasovania sa nebude počítať KOMPLET CELÝ hlas daného hlasujúceho!!! Hlasovanie bude prebiehať od 07.08.2022 18:00 do 19.08.2022 20:00

Výpočet bodov

 1. Každý hlas vo výbere Muži 1 má váhu dvoch bodov
 2. Každý hlas vo výbere Muži 2 má váhu jedného bodu
 3. Každý hlas s platným kódom zvyšuje váhu hlasu na dvojnásobok, tzn. Muži 1 má váhu 4 body, Muži 2 a Ženy majú váhu 2 body
 4. Poradie v mužskej kategórii vznikne súčtom bodov z výberov Muži 1 a Muži 2 a následne prvý dvaja najlepší na danej pozícii sa dostanú do výberu
 5. Poradie v ženskej kategórii vznikne z bodov vo výbere Ženy a do výberu sa dostane tá najlepšia na danej pozícii