20.ročník súťaže O putovný pohár KPO- Železný hasič (TFA)

30.11.2023 08:00 - ŠD Ľ. Štúra pri TUZVO, Študentská 17, 96001 Zvolen

Kategórie tímov
Muži,Ženy

Spôsob súťaže
TFA železný hasič: 1 pokus

Začiatok registrácie
29.10.2023 08:00

Koniec registrácie
23.11.2023 00:00

Maximálny počet tímov
57

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Nie

Súťaž študentov vysokých a stredných škôl so zameraním na OPP.
Program súťaže:
8.00 – registrácia pretekárov
8.30 – losovanie štartového poradia a ukážka trate
9.00 – štart prvého súťažiaceho
16.00 – vyhlásenie výsledkov
Minimálny vek súťažiacich 18 rokov (výnimka po dohode s usporiadateľom,... na základe potvrdenia lekára a súhlasu zákonného zástupcu súťažiaceho).Všetci súťažiaci štartujú na vlastné nebezpečenstvo!
Štartovné 7 € sa uhrádza pri registrácií v deň pretekov.
Ústroj súťažiacich: zásahový kabát, prilba, autonómny dýchací prístroj DRÄGER (bez ochrannej masky), rukavice (kryjúce dlane), tepláky (kryjúce kolená), športová obuv.
*autonómny dýchací prístroj bude dodaný usporiadateľom

Popis disciplín:
- roztiahnutie dvoch 40 metrových „B“ prúdov,
- prekonanie bariéry – výška 2 metre*,
- stočenie 2 ks hadíc „B“ do boxov, (stočený vrch hadice môže prečnievať nad box)
- rozvinutie „C“ prúdu s pripojením na rozdeľovač,
- Hammer box – muži 50 úderov (25 + 25), ženy 30 úderov (15 + 15)
- prehadzovanie pneumatiky 8x**,
- prenos figuríny cez tunel v dĺžke 3 metre,
- výbeh na 4. podlažie ŠD Ľ. Štúra,
- vytiahnutie závažia na balkón 4. podlažia**
Neabsolvovanie jednej disciplíny + 60 s
* kategória žien bez bariéry alebo iná prekážka
**kategória žien ľahšie náradie
Poznámka: Usporiadateľ si vyhradzuje vykonať zmenu disciplíny alebo ich poradie v deň súťaže, poprípade, na základe nepredvídaných udalostí, zrušenie súťaže.

Možnosť ubytovania za poplatok 15 €/noc kontakt na zabezpečenie ubytovania p. Miroslava Cibulova tel. : 045/5206604, email: cibulova@tuzvo.sk
Bližšie informácie na tel. : 0455206831 alebo email: mrackova@tuzvo.sk


Muži

Celkovo
Peter KUBALA (TUZVO)
-
-
-
-
Ján KAŠPER (TUZVO)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gregor KELLNER (UNIZA)
-
-
Erik KOCH (UNIZA)
-
-
Jakub KUČERA (UNIZA)
-
-
-
-
Peter FALTIN (UNIZA)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ženy

Celkovo
-
-
-
-
-
-
-
-
Sára KNIŠOVÁ (UNIZA)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Celkovo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.

Facebook