ÚZEMNÁ SÚŤAŽ HASIČSKÉHO DORASTU UZO DPO SR Prešov

11.06.2023 10:00 - Križovany

Kategórie tímov
Dorastenci,Dorastenky

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy

Začiatok registrácie
10.05.2023 00:00

Koniec registrácie
08.06.2023 09:00

Maximálny počet tímov
40

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Nie

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Prešove, v spolupráci s Obecným úradom a Dobrovoľným hasičským zborom v Krížovanoch, organizuje územnú súťaž dobrovoľných hasičských zborov, pre kategóriu muži a ženy a pre kategóriu hasičského dorastu - dorastenky a dorastenci.
Termín a miesto... konania: 11. jún 2023 /nedeľa/ – futbalové ihrisko Krížovany
Program: 8,30 – 9,30 prezentácia
9,00 porada rozhodcov
9,30 porada veliteľov HD
10,00 zahájenie súťaže

Účasť DHZ: - postupujúce HD mužov a žien z obvodových súťaži
- nahlásené HD dorastencov a dorasteniek
V HD môžu štartovať max. traja pretekári dorasteneckého veku /15-18 rokov/
V kategórii dorastu musí súťažiaci ku dňu súťaže dovŕšiť vek 15 rokov a nesmie prekročiť vek
19 rokov.
Súťažné disciplíny: - požiarny útok s vodou na sklápacie terče – 2 pokusy
- štafeta – ovál
- Pretek jednotlivca – len pre HD dorastencov a dorasteniek

Súťaž sa uskutoční v súlade s platným Súťažným poriadkom DPO SR, ktorý nadobudol účinnosť
dňa 1. januára 2022.
- technická kontrola bude vykonaná pred štartom,
- po ukončení PÚ bude skontrolovaná jedna vylosovaná hadica
Výstroj: Jednotná pre celé HD.
Spodný diel odevu musí zakrývať lýtka, vrchný diel musí prekrývať lakte
Súťažiaci musí pri súťaži nosiť športový odev štandardným spôsobom, tzn. vrchný diel vždy zastrčený do nohavíc
Použitie ochranných rukavíc pri plnení súťažných disciplín je povolené.
Obuv- je povolené použiť tretry, s max. dĺžkou hrotu 6 mm/ merané od roviny podrážky/.
Kopačky sú povolené, nie však s vymennými tvrdoplastovými a kovovými kolíkmi
Na ochranu hlavy musí súťažiaci používať ochrannú prilbu /PÚ, štafeta/.
Pri plnení disciplín súťažiaci musí používať ľahký služobný opasok s min. šírkou 45 mm, alebo bojový opasok bez karabín. Opasok musí byť umiestnený na vrchnej časti odevu.

Podmienky účasti:
Súťažiaci musí byť členom DPO SR a na vyzvanie predložiť členský preukaz s nalepenou členskou známkou na rok 2023 a občiansky preukaz pre overenie veku.
Každý súťažiaci si prinesie aj preukaz poistenca.
Doprava: - na vlastné náklady
Štartovné: - 5 EUR za HD
Strava: - zabezpečuje ÚzO DPO SR – pre 9 členov HD

Pri prezentácii vedúci HD predloží vyplnenú a potvrdenú prihlášku.
Požičanie súťažiaceho nahlásiť pred zahájením súťaže, požičať si môžete 1 súťažiaceho.
Pri nenahlásení je HD diskvalifikované.

Bližšie informácie:
ÚzO DPO SR Prešov, Hviezdoslavova 22, číslo telefónu 0918 790 369, e-mail: ovpresov@dposr.sk


Dorastenky

Názov tímu Celkovo
Sedlice -
Chminianská Nová Ves -
Široké -

Dorastenci

Názov tímu Celkovo
Široké -
Žipov -
Terňa -
Názov tímu Celkovo
Sedlice (Dorastenky) -
Chminianská Nová Ves (Dorastenky) -
Široké (Dorastenky) -
Široké (Dorastenci) -
Žipov (Dorastenci) -
Terňa (Dorastenci) -

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.

Facebook