Územná súťaž dorastu, mužov nad 35rokov a žien nad 30 rokov okresu KS

10.06.2023 08:30 - Kráľovce

Kategórie tímov
Dorastenci,Dorastenky,Muži nad 35 rokov,Ženy nad 30 rokov

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy

Začiatok registrácie
29.05.2023 12:00

Koniec registrácie
06.06.2023 12:00

Maximálny počet tímov
40

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Nie


Dorastenci

Názov tímu Celkovo
Zlatá Idka -
Kecerovce -
Chrastné -
SOŠ Technicka -

Ženy nad 30 rokov

Názov tímu Celkovo
Čižatice -

Muži nad 35 rokov

Názov tímu Celkovo
Mokrance nad 35 -
Kalša -
Kokšov-Bakša -
Názov tímu Celkovo
Zlatá Idka (Dorastenci) -
Kecerovce (Dorastenci) -
Chrastné (Dorastenci) -
Čižatice (Ženy nad 30 rokov) -
Mokrance nad 35 (Muži nad 35 rokov) -
Kalša (Muži nad 35 rokov) -
SOŠ Technicka (Dorastenci) -
Kokšov-Bakša (Muži nad 35 rokov) -