X. ročník súťaže hasičských družstiev "TOPĽANSKEJ DOLINY" o Pohár primátora mesta Giraltovce

09.07.2023 13:00 - Giraltovce

Kategórie tímov
Muži,Ženy,Muži do 1200cm3

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy

Začiatok registrácie
26.06.2023 00:00

Koniec registrácie
06.07.2023 23:00

Maximálny počet tímov
30

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Nie

DHZ Giraltovce a mesto Giraltovce Vás srdečne pozývajú na X. ročník súťaže hasičských družstiev "TOPĽANSKEJ DOLINY" o Pohár primátora mesta Giraltovce. Súťaž sa uskutoční dňa 09.07.2023 (nedeľa) so začiatkom (slávnostným nástupom) o 13:00 na futbalovom štadióne MFK Slovan Giraltovce (Dukelská 33/37,... 087 01 Giraltovce). Súťažiť sa bude v troch kategóriách: 1. muži (objem valcov do 1220 cm3), 2. muži (objem valcov nad 1220 cm3), 3. ženy. Do online štartovacej listiny zadávajte prosím nasledovne (v úvodzovkách sú uvedené kategórie, ktoré je potrebné zadať do online štartovacej listiny):
- kategória do 1220 cm3 - "muži do 1200 cm3",
- kategória nad 1220 cm3 - "muži",
- kategória ženy - "ženy".
Súťažná disciplína: požiarny útok s vodou, 2 pokusy, podľa platného súťažného poriadku DPO SR s možnosťou použiť športové hadice. V prestávke sa uskutoční súťaž o najrýchlejšieho prúdara a prúdarku (prihlásiť sa budete môcť počas súťaže). Časomiera: elektronická, výstroj: jednotná. Ceny: poháre pre 3 najlepšie družstvá v každej kategórií. Štartovné + stravné: 20 €. Srdečne na Vás tešíme !!!


Muži do 1200cm3

Názov tímu Celkovo
Babie 17,71
Podhorany 17,82
Lužany pri Topli 18,20
Bardejov 18,36
Kalnište 20,62
Dukovce B 20,92
Oľšavka 21,16
Beloveža 22,73
Gelnica 23,50
Miňovce 37,87
Bukovce -

Ženy

Názov tímu Celkovo
Svidnik 20,32
Radoma 20,33
Giraltovce 22,94
Beloveža 24,42
Vyšný Mirošov 27,26
Miňovce 29,03

Muži

Názov tímu Celkovo
Kuková 14,06
Trnava pri Laborci 14,76
Svidník 14,88
Žbince 15,22
Vyšný Mirošov 16,12
Gelnica 16,18
Radoma 17,16
Komárov 17,51
Giraltovce 17,67
Svidnik B 17,68
Šarišský Štiavnik 18,06
Petrovce 18,67
Dukovce 22,79
Názov tímu Celkovo
Giraltovce (Ženy) 22,94
Svidník (Muži) 14,88
Radoma (Muži) 17,16
Oľšavka (Muži do 1200cm3) 21,16
Gelnica (Muži do 1200cm3) 16,18
Bukovce (Muži do 1200cm3) -
Podhorany (Muži do 1200cm3) 17,82
Kalnište (Muži do 1200cm3) 20,62
Petrovce (Muži) 18,67
Trnava pri Laborci (Muži) 14,76
Žbince (Muži) 15,22
Svidnik (Ženy) 20,32
Kuková (Muži) 14,06
Beloveža (Muži do 1200cm3) 22,73
Dukovce (Muži) 22,79
Šarišský Štiavnik (Muži) 18,06
Lužany pri Topli (Muži do 1200cm3) 18,20
Miňovce (Ženy) 29,03
Giraltovce (Muži) 17,67
Gelnica (Muži do 1200cm3) 23,50
Vyšný Mirošov (Ženy) 27,26
Bardejov (Muži do 1200cm3) 18,36
Svidnik B (Muži) 17,68
Radoma (Ženy) 20,33
Vyšný Mirošov (Muži) 16,12
Beloveža (Ženy) 24,42
Babie (Muži do 1200cm3) 17,71
Miňovce (Muži do 1200cm3) 37,87
Dukovce B (Muži do 1200cm3) 20,92
Komárov (Muži) 17,51

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.

Facebook