7. ročník Prešovský železný hasič

26.05.2024 09:00 - Prešov

Kategórie tímov
Ženy,Dorastenci,Muži - profesionál,Muži - dobrovoľník,Deti do 10 rokov

Spôsob súťaže
Železný hasič: 1 pokus

Začiatok registrácie
10.05.2024 00:00

Koniec registrácie
26.05.2024 13:00

Maximálny počet tímov
61

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Nie

Prešovský železný hasič 2024, 7. ročník

Organizátor: DHZ Prešov
Spolupráca: Hornbach, pod záštitou primátora mesta Prešov,
Dátum konania: 26.05.2024,
8:30-9:00 registrácia
9:00 nástup
9:10-9:30 výklad trate
9:30 začiatok
Miesto konania: areál Hornbach Prešov


Priebeh a pravidla súťaže:...

Modifikácia disciplíny TFA – simulácia zásahovej činnosti v zásahovom obleku pre hasiča a s ADP – autonómny dýchací prístroj ako záťaž. Súťažiaci štartuje v zásahovom obleku a zásahovej obuvi (okrem kat. železný hasič ženy), zásahovej prilbe pre zásahy vo vnútri budovy a ochrannými rukavicami.
Čas je meraný elektronickou časomierou.
Protest sa podáva písomnou formou do 15 min od ukončenia pokusu s kauciou 20€. V prípade uznania protestu sa kaucia vracia späť.

Podmienky účasti: Súťaže sa môžu zúčastniť členovia DHZ, HZU a HaZZ, ale aj bežní ľudia.
Všetci súťažiaci musia byť fyzicky ale aj zdravotne spôsobilí. Súťažiaci pri registrácií podpisuje prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti. Súťažiaci, ktorý je mladší ako 18 rokov, môže štartovať iba, ak odovzdá pri registrácií zákonným zástupcom podpísaný formulár „súhlas zákonného zástupcu“
Každý účastník súťaží na vlastné riziko a nesie plnú zodpovednosť za spôsobené úrazy počas súťaže!
Tlačivá prihlášok budú k dispozícii na stiahnutie

Prihlášky: Prihlásiť sa do súťaže je potrebné do 23.05.2024 do 12:00 prostredníctvom elektronickej štartovky.
Počet miest na štartovke je obmedzený na 55.

Prípadné otázky môžete smerovať na:
e-mail: dhzpresov@gmail.com, zeleznyhasic@dhzmpresov.sk
na FB stránke: DHZ mesta Prešov a ZELEZNY HASIC

Štartovné:
- 20€, pre detskú súťaž 5€

Štartovné miesto sa drží iba v prípade, že súťažiaci včas nahlási, že bude meškať ale nebude mať garantované poradie ktoré si zaregistroval. Na trať musí nastúpiť najneskôr ako posledný štartujúci vo svojej kategórii.

- oficiálne sa registruje príchod do 10:00.
- v štartovnom je zahrnutá strava a občerstvenie

Kategórie:

- ženy - Železný hasič
- muži - Železný hasič – Profesionál
- Železný hasič – Dobrovoľník

- Deti (do 10 rokov)
- Dorastenci (11 - 14 rokov)


Oblečenie a vybavenie súťažiaceho:

- ženy – Železný hasič – vhodné oblečenie, pevná obuv (tenisky, topánky do hôr, pracovná obuv a podobne), ochranné rukavice zakrývajúce komplet dlaň a prsty, ochranná prilba, zakryte ramena, lakte (možnosť použiť ochranné rukávy, respektíve nátelník) a členky.

- muži – Železný hasič – profesionál – viacvrstvový hasičský zásahový odev, ochranné rukavice zakrývajúce komplet dlaň a prsty, pevná obuv (tenisky, topánky do hôr, pracovná obuv a podobne), vlastný aktívny dýchací prístroj (vrátane masky), zásahová prilba do interiéru

- Železný hasič – dobrovoľník – minimálne jednovrstvový hasičský zásahový odev , pevná obuv (tenisky, topánky do hôr, pracovná obuv a podobne), ochranné rukavice zakrývajúce komplet dlaň a prsty, zásahová prilba do interiéru

- Deti / Dorastenci - vhodné oblečenie, pevná obuv (tenisky, topánky do hôr a podobne), ochranná prilba, zakryte ramena, lakte (možnosť použiť ochranné rukávy, respektíve nátelník) a členky. Počas pokusu rodič sprevádza súťažiaceho na trati.

Dýchací prístroj ako záťaž zabezpečuje organizátor pre kategórie muži / ženy. Pre kategóriu Železný hasič – Profesionál si každý súťažiaci musí zabezpečiť sám aktívny ADP.

Disciplíny / poradie sa ešte môže meniť.

1. Beh po kladine - Zobrať 2 ks hadicových košov a prebehnúť po kladine, poloziť na zem, nie hodiť.
2. Tunel - Súťažiaci pribehne k tunelu, podlezie ho a pokračuje.
3. Ťahanie pneu - Súťažiaci pribehne k pneumatike, a musí ju ťahať (nie niesť) po vyznačenej trase
4. PS12 - Súťažiaci zapojí dve hadice B/C a prúdnice, natiahne na predpísanú úroveň
5. Opičia dráha - Úsek, tvorený pneumatikami, prekoná tak, že vkročí do každej pneumatiky a pokračuje takto až do cieľa úseku.
6. Hammer box - Súťažiaci 5kg kladivo (ženy 3kg) a musí udrieť 15krát po spodnej platni a 15krát po vrchnej platni.
7. Okno - preliezť okno v bariére
8. Bariéra - Postavená 2m stena, ktorú musí súťažiaci preskočiť. V prípade troch neúspešných pokusoch môže použiť rebrík na zdolanie prekážky. Ženy môžu rebrík použiť hneď.

Deti / Dorastenci
1. Kladina - Zobrať do ruky prúdnice C/D a prebehnúť po kladine
2. Tunel - Súťažiaci pribehne k tunelu, podlezie ho a pokračuje.
3. Opičia dráha - úsek, tvorený rebríkom, prekoná tak, že vkročí do každého otvoru a pokračuje takto až do cieľa úseku.
4. Rozťahovanie hadíc (2xD hadica respektíve 2xC hadica)
5. Správne určenie vecných prostriedkov
6. Džberovka - Pomocou džberovky zvaliť kolky, dospelý príbuzný pumpuje súťažiacemu vodu.

Limit na splnenie disciplíny 10 min.
Zmena propozícii vyhradená


Ženy

Celkovo
Mária Ličáková
-
-
Miroslava Vargová
-
-
Jana Jankulová
-
-
Cecília Sabolová
-
-
-
-
Lucia Bartfay
-
-
Tatiana Bačkorová
-
-
Anna Pustá
-
-
Ivana Germušková -Roob
-
-
Natália Weissová
-
-
Simona Paštinská
-
-
Filipová Patrícia
-
-
Daniela Pitoňáková
-
-
Ivana Čičmancová
-
-

Muži - profesionál

Celkovo
Jakub Slivinský
-
-
-
-
Pavol Jablonka
-
-
-
-

Muži - dobrovoľník

Celkovo
Lubomir Tomka
-
-
-
-
Lukáš Vilček
-
-
Ján Baloga
-
-
Radoslav Ivan
-
-
Juraj Ivan
-
-
Matúš Blaško
-
-
Adam Lonc
-
-
Jaroslav Kocvar
-
-
Denis Galdun
-
-
Kocis Michal
-
-
Marek Burda
-
-
Kristián Karabinoš
-
-
Matej Semančík
-
-
Jozef Erik Kičura
-
-
Patrik Fischer
-
-
Michael Jurek
-
-
Ondrej Koločík
-
-
Marián Pitoňák
-
-
Damián Šimoňak
-
-
Jakub Vachaľ
-
-
-
-

Deti do 10 rokov

Celkovo
Sebastian Duch
-
-
-
-
Šimon Kriš
-
-
-
-
Samuel Vertaľ
-
-

Dorastenci

Celkovo
-
-
-
-
-
-
-
-
Michal Kandur
-
-
-
-
Lukáš Kriš
-
-
-
-
-
-
Sebastián Kičura
-
-
Celkovo
Lubomir Tomka
-
-
-
-
-
-
Sebastian Duch
-
-
Lukáš Vilček
-
-
-
-
Jana Jankulová
-
-
-
-
-
-
Ján Baloga
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Radoslav Ivan
-
-
Juraj Ivan
-
-
Matúš Blaško
-
-
Adam Lonc
-
-
-
-
Jakub Slivinský
-
-
Lucia Bartfay
-
-
Jaroslav Kocvar
-
-
Michal Kandur
-
-
-
-
Anna Pustá
-
-
Denis Galdun
-
-
Kocis Michal
-
-
-
-
-
-
Marek Burda
-
-
Natália Weissová
-
-
-
-
-
-
Lukáš Kriš
-
-
Šimon Kriš
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Matej Semančík
-
-
Jozef Erik Kičura
-
-
Sebastián Kičura
-
-
Patrik Fischer
-
-
Michael Jurek
-
-
Ondrej Koločík
-
-
-
-
-
-
Marián Pitoňák
-
-
Damián Šimoňak
-
-
Jakub Vachaľ
-
-
Samuel Vertaľ
-
-
-
-
-
-
Pavol Jablonka
-
-
-
-

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.

Facebook