6. ročník Prešovský železný hasič

18.06.2023 10:00 - Prešov

Kategórie tímov
Ženy,Muži - profesionál,Muži - dobrovoľník

Spôsob súťaže
Železný hasič: 1 pokus

Začiatok registrácie
07.06.2023 08:00

Koniec registrácie
15.06.2023 23:55

Maximálny počet tímov
50

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Nie

Prešovský železný hasič 2023, 6. ročník

Organizátor: DHZ Prešov
Spolupráca: Hornbach, pod záštitou primátora mesta Prešov,
Dátum konania: 18.06.2023,
9:00-9:30 registrácia
9:30 nástup
9:40-9:55 výklad trate
10:00 začiatok
Miesto konania: areál Hornbach Prešov


Priebeh a pravidla s...úťaže:

Modifikácia disciplíny TFA – simulácia zásahovej činnosti v zásahovom obleku pre hasiča a s ADP – autonómny dýchací prístroj ako záťaž. Súťažiaci štartuje v zásahovom obleku a zásahovej obuvi (okrem kat. železný hasič ženy), zásahovej prilbe pre zásahy vo vnútri budovy a ochrannými rukavicami.
Čas je meraný elektronickou časomierou.
Protest sa podáva písomnou formou do 15 min od ukončenia pokusu s kauciou 20€. V prípade uznania protestu sa kaucia vracia späť.

Podmienky účasti: Súťaže sa môžu zúčastniť členovia DHZ, HZU a HaZZ, ale aj bežní ľudia.
Všetci súťažiaci musia byť fyzicky ale aj zdravotne spôsobilí. Súťažiaci pri registrácií podpisuje prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti. Súťažiaci, ktorý je mladší ako 18 rokov, môže štartovať iba, ak odovzdá pri registrácií zákonným zástupcom podpísaný formulár „súhlas zákonného zástupcu“
Každý účastník súťaží na vlastné riziko a nesie plnú zodpovednosť za spôsobené úrazy počas súťaže!
Tlačivá prihlášok budú k dispozícii na stiahnutie

Prihlášky: Prihlásiť sa do súťaže je potrebné do 15.06.2023 do 12:00 prostredníctvom elektronickej štartovky.
Počet miest na štartovke je obmedzený na 50.

Prípadné otázky môžete smerovať na:
e-mail: dhzpresov@gmail.com, zeleznyhasic@dhzmpresov.sk
na FB stránke: DHZ mesta Prešov a ZELEZNY HASIC

Štartovné:
- 14€ pri registracii prostredníctvom elektronickej štartovky a platbe vopred na účet
- 15€ pri registracii prostredníctvom elektronickej štartovky a platbe na mieste
- 20€ na mieste ak bude volna pozicia.

Štartovné miesto sa drží iba v prípade, že súťažiaci včas nahlási, že bude meškať ale nebude mať garantované poradie ktoré si zaregistroval. Na trať musí nastúpiť najneskôr ako posledný štartujúci vo svojej kategórii.

- oficiálne sa registruje príchod do 10:00.
- v štartovnom je zahrnutá strava a občerstvenie

Kategórie:

- ženy - Železný hasič

- muži - Železný hasič – Profesionál
- Železný hasič – Dobrovoľník

Osobitne bude vyhodnotené prvé miesto aj v kategóriách:
- ženy nad 30 rokov
- muži Profesionál nad 35 rokov
- muži Dobrovoľník nad 35 rokov

Oblečenie a vybavenie súťažiaceho:

- ženy – Železný hasič – vhodné oblečenie, pevná obuv (tenisky, topánky do hôr, pracovná obuv a podobne), ochranné rukavice zakrývajúce komplet dlaň a prsty, ochranná prilba, zakryte ramena, lakte (možnosť použiť ochranné rukávy, respektíve nátelník) a členky.

- muži – Železný hasič – profesionál – viacvrstvový hasičský zásahový odev, ochranné rukavice zakrývajúce komplet dlaň a prsty, pevná obuv (tenisky, topánky do hôr, pracovná obuv a podobne), vlastný aktívny dýchací prístroj (vrátane masky), zásahová prilba do interiéru

- Železný hasič – dobrovoľník – minimálne jednovrstvový hasičský zásahový odev , pevná obuv (tenisky, topánky do hôr, pracovná obuv a podobne), ochranné rukavice zakrývajúce komplet dlaň a prsty, zásahová prilba do interiéru

Dýchací prístroj ako záťaž zabezpečuje organizátor pre všetky kategórie okrem kategórie Železný hasič – Profesionál.

Disciplíny / poradie sa ešte upresní

1. Beh po kladine - Zobrať hadicu C52 + prúdnicu, prebehnúť po kladine, zostúpiť z kladiny a rozvinúť hadicu a zapojiť ju do rozdeľovača. Na druhý koniec zapojiť prúdnicu a dobehnúť na vyznačené miesto. Prúdnicu na zem poloziť, nie hodiť. Prúdnica musí byť napojená na hadicu pred dobehnutím
2. Tunel - Súťažiaci pribehne k tunelu, podlezie ho a pokračuje do cieľa
3. Prevaľovanie pneu - Súťažiaci pribehne k pneumatike, a musí ju 3 krát preklopiť dopredu a 3 krát späť.
4. Schody plus závažie - V strede úseku sa nachádzajú dve na seba položené palety a pri nich dve závažia. Súťažiaci pribehne k paletám, zoberie do rúk dve závažia a 10krát vystúpi a zostúpi z paliet.
5. Opičia dráha - Úsek, tvorený pneumatikami, prekoná tak, že vkročí do každej pneumatiky a pokračuje takto až do cieľa úseku.

6. Vozík z EUR palety plus gitter box a bandasky na vodu plus lano – Súťažiaci sa postaví na čiaru a ťahaním musí vozík potiahnuť do určenej vzdialenosti. Záťaž bude 40/60/80kg
7. Hammer box - Súťažiaci 5kg kladivo (ženy 3kg) a musí udrieť 15krát po spodnej platni a 15krát po vrchnej platni.

8. Bariéra - Postavená 2m stena, ktorú musí súťažiaci preskočiť. V prípade troch neúspešných pokusoch môže použiť rebrík na zdolanie prekážky. Ženy môžu rebrík použiť hneď.

Limit na splnenie disciplíny 10 min.
Zmena propozícii vyhradená


Muži - dobrovoľník

Celkovo
Lubomir Tomka
-
-
Dominik Dražinský
-
-
Michael Jurek
-
-
Tomaš Maťašovský
-
-
Ondrej Koločík
-
-
Cyril Potocký
-
-
Jozef Erik Kičura
-
-
Danny Ivanko
-
-
Šimon Holoďák
-
-
Miroslav Novák
-
-
Roland Szlafkai
-
-
Denys Holombitsa
-
-
Matej Semančík
-
-
Marián Pitoňák
-
-
Mário Šajtroch
-
-
Juraj Štefánik
-
-
Michal Križ
-
-
Marek Burda
-
-
Šimon Dzugas
-
-
Ľubomír Vilček
-
-
Kristián Karabinoš
-
-
Slavomír Demjan
-
-
Damián Bačišin
-
-
Marián Šesták
-
-
Lukáš Vilček
-
-
Damián Šimoňak
-
-
Tomáš Bartko
-
-
Denis Galdun
-
-

Ženy

Celkovo
Tatiana Bačkorová
-
-
Sára Knišová
-
-
Lucia Bartfayová
-
-
Simona Paštinská
-
-
Liptovská Teplička
-
-
Daniela Pitoňáková
-
-
Martina Kovalíková
-
-
Mária Ličáková
-
-
Iveta Zavodová
-
-
Miroslava Vargová
-
-

Muži - profesionál

Celkovo
Jožko Fotta
-
-
Pavol Jablonka
-
-
Adrián Ficik
-
-
František Ridzoň
-
-
Celkovo
Lubomir Tomka
-
-
-
-
Michael Jurek
-
-
-
-
-
-
Ondrej Koločík
-
-
Cyril Potocký
-
-
Jozef Erik Kičura
-
-
Danny Ivanko
-
-
Šimon Holoďák
-
-
Sára Knišová
-
-
Lucia Bartfayová
-
-
Miroslav Novák
-
-
-
-
-
-
Roland Szlafkai
-
-
-
-
-
-
Denys Holombitsa
-
-
Matej Semančík
-
-
Marián Pitoňák
-
-
Mária Ličáková
-
-
Mário Šajtroch
-
-
Juraj Štefánik
-
-
Iveta Zavodová
-
-
Michal Križ
-
-
Jožko Fotta
-
-
Marek Burda
-
-
Miroslava Vargová
-
-
Šimon Dzugas
-
-
Ľubomír Vilček
-
-
-
-
Pavol Jablonka
-
-
Slavomír Demjan
-
-
Damián Bačišin
-
-
Adrián Ficik
-
-
František Ridzoň
-
-
Marián Šesták
-
-
Lukáš Vilček
-
-
Damián Šimoňak
-
-
Tomáš Bartko
-
-
Denis Galdun
-
-

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.

Facebook