XI. ročník halovej súťaže pre kolektívy mladých hasičov

07.12.2023 09:00 - Športová hala Igora Nováka, Giraltovce (ulica Kukorelliho)

Kategórie tímov
Chlapci (5 čl.),Dievčatá (5 čl.)

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus

Začiatok registrácie
17.11.2023 00:00

Koniec registrácie
04.12.2023 23:00

Maximálny počet tímov
40

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Nie

Územná organizácia DPO SR pre okresy Stropkov a Svidník v spolupráci s OcÚ Dukovce,mestom Giraltovce, DHZ Dukovce a DHZ Giraltovce Vás srdečne pozývajú na XI. ročník halovej súťaže pre kolektívy mladých hasičov.

Dátum súťaže: 7. december 2023 (štvrtok), so začiatkom o 9,00 hod.
...
Kategórie: chlapci, dievčatá, alebo zmiešané kolektívy (počítajú sa za chlapcov) vo veku od 8 - 16 rokov. Podľa fyzických predpokladov sa do súťaže
môžu zapojiť aj mladší. Pri veku mladšom ako 8 rokov sa súťažiacemu počíta vek 8 rokov. KMH je 5 členný, člen družstvá je povinný mať pri
sebe preukaz poistenca. Vek súťažiacich sa počíta a overuje ku dňu konania súťaže v zmysle novelizovaných Pravidiel pre celoštátnu hru
Plameň platných od 1.10.2018. Súťažiaci v roku konania súťaže (2023) nesmie dovŕšiť vek 17 rokov (rok narodenia 2007).

Výstroj: športové oblečenie, ktoré zakrýva kolená a lakte! Povinná je športová obuv pre každého účastníka. Zakázané je používať kopačky, tretry a
ťažkú obuv. Zakázaná je aj obuv s čiernou podrážkou. Súťažiaci a rozhodcovia si prinesú prezuvky do priestorov športovej haly.

Štartovné a stravné: Pre KMH 10,- €, z čoho bude hradená strava formou obložených rožkov. Preto je nutné nahlásiť KMH (respektíve presný počet
účastníkov) najneskôr do 1.12.2023 (piatok). Bez nahlásenia nevieme zaručiť podanie stravy.

Prihlášky: účasť je možné nahlásiť prostredníctvom webového portálu hasici.live ALEBO e - mailom uzvstropkovsvidnik@dposr.sk ALEBO
telefonicky:
Marek Hliboký – predseda komisie pre mládež: 0907 926 197,
PhDr. Milan Remeta – tajomník ÚzO DPO SR Svidník/Stropkov: 0910 809 858

Hodnotenie: celkové hodnotenie je súčet bodov získaných za plnenie disciplín a odpočítaných výhodových bodov za vek.
Pri rovnosti súčtu bodov o poradí rozhoduje lepší výsledok v štafete 5x30 m, potom štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafety.
Súťažné disciplíny:
1. Štafeta 5x30m /dráhy sú umiestnené vedľa seba/
2. Štafeta dvojíc
3. Uzlová štafeta


Chlapci (5 čl.)

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Becherov A - - -
Šandal - - -
Becherov B, - - -
Ľubotice - - -
Bardejov - - -
Giraltovce - - -
Svidník - - -
Cernina - - -
Kuková - - -
Kalnište - - -
Lužany - - -
Lúčka - - -
ZŠ Želmanovce - - -
Havaj A - - -
Havaj B - - -
Dukovce - - -

Dievčatá (5 čl.)

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Proč - - -
Raslavice - - -
Široke A - - -
Giraltovce - - -
Široke B - - -
Havaj - - -
Kuková - - -
Kalnište - - -
Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Becherov A (Chlapci (5 čl.)) - - -
Šandal (Chlapci (5 čl.)) - - -
Becherov B, (Chlapci (5 čl.)) - - -
Proč (Dievčatá (5 čl.)) - - -
Raslavice (Dievčatá (5 čl.)) - - -
Ľubotice (Chlapci (5 čl.)) - - -
Bardejov (Chlapci (5 čl.)) - - -
Široke A (Dievčatá (5 čl.)) - - -
Giraltovce (Chlapci (5 čl.)) - - -
Giraltovce (Dievčatá (5 čl.)) - - -
Svidník (Chlapci (5 čl.)) - - -
Cernina (Chlapci (5 čl.)) - - -
Kuková (Chlapci (5 čl.)) - - -
Široke B (Dievčatá (5 čl.)) - - -
Kalnište (Chlapci (5 čl.)) - - -
Lužany (Chlapci (5 čl.)) - - -
Havaj (Dievčatá (5 čl.)) - - -
Lúčka (Chlapci (5 čl.)) - - -
ZŠ Želmanovce (Chlapci (5 čl.)) - - -
Havaj A (Chlapci (5 čl.)) - - -
Kuková (Dievčatá (5 čl.)) - - -
Havaj B (Chlapci (5 čl.)) - - -
Dukovce (Chlapci (5 čl.)) - - -
Kalnište (Dievčatá (5 čl.)) - - -

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.

Facebook