Halová súťaž mladých hasičov od 8 rokov - Košice-okolie 2023

25.03.2023 09:00 - Čaňa

Kategórie tímov
Chlapci (5 čl.),Dievčatá (5 čl.)

Spôsob súťaže
Štafeta: 1 pokus

Začiatok registrácie
13.03.2023 12:00

Koniec registrácie
21.03.2023 12:00

Maximálny počet tímov
40

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Nie

13. ročník halovej súťaže mladých hasičov okresu Košice-okolie

Usporiadateľ súťaže: Územný výbor DPO SR Košice-okolie v spolupráci s OcÚ Čana

25.marec 2023 (sobota) v telocvični pri futbalovom ihrisku Čaňa

Ka...tegórie: chlapci + zmiešané a dievčatá od 8 do 16 rokov (v danom roku konania súťaže nemôže súťažiaci dovŕšiť vek 17 rokov, t.j. najstarší je ročník 2007)


Štartovné a stravovanie: Štartovné sa platí za každé HD vo výške 10,- €, zahrňuje každému prihlásenému kolektívu MH stravu (v počte 5 súťažiacich, bez vedúceho), avšak je možné doobjednať stravu pre ďalšie osoby mimo súťažného kolektívu, ktorá je vo výške 2,00 €. Tento poplatok je potrebné uhradiť spolu so štartovným, ale objednať spolu s prihlásením kolektívu na súťaž.
Účasť je potrebné nahlásiť na telefónnom čísle p. Tiborovi Kristiánovi t.č. 0911 245 021,
alebo elektronicky


Časový rozpis: 8.00 - 8.30 - Prezentácia
8.30 - 8.45 - Slávnostné otvorenie súťaže
8.45 - 9.00 - Pokyny pre rozhodcov a veliteľov HD
9.00 - Priebeh súťaže, vyhodnotenie do 30 minút od ukončenia


Súťažné disciplíny:


1. Štafeta požiarnych dvojíc – jedna dráha 5 členov HD (viď pravidlá LMH)


2. Uzlová štafeta – (viď pravidlá LMH) 5 členov HD po vylosovaní viaže lodnú slučku, tesársky uzol, plochú spojku, ​skracovačku a úväz na prúdnici postupne za sebou ako štafetu, všetci členovia uzly losujú ! Uzly sa budú viazať zľava doprava.
Súťaž jednotlivcov- LMH organizuje aj súťaž jednotlivcov v uzlovej štafete. Súťaž bude prebiehať ​priebežne počas halovej súťaže na samostatnom uzlovom stojane. Zúčastniť sa ​ súťaže jednotlivcov môže jeden súťažiaci z každého kolektívu mladých hasičov. Viaže sa na čas postupne všetkých 5 uzlov v poradí: lodná slučka, tesársky uzol, plochá spojka, skracovačka a úväz na prúdnici.

3. Štafeta 5x30 m: Dráhy sú umiestnené vedľa seba, odovzdávky v protismere. Na jednotlivých úsekoch ​je umiestnené náradie v tomto poradí: 2 umiestnené hadice „C“, karabínka a kôš, ​hadica „B“ a rozdeľovač, hasiaci prístroj a podložka, 2 postavené hadice „C“ naľavo​od rozdeľovača. Hadice „C“ na piatom úseku a rozdeľovače na treťom a piatom úseku ​musia byť umiestnené v smere dráhy, rozdeľovač na piatom úseku sa môže otočiť maximálne 45 stupňov od osi. Náradie a polospojky musia byť od seba vzdialené na kontrolnú šablónu. Každý súťažiaci musí odbehnúť dĺžku svojho úseku (30 m).

MTZ: Náradie a výzbroj zabezpečí organizátor súťaže.

Výstroj: V súlade s pravidlami hry Plameň. Povinná športová obuv na prezutie v hale pre každého účastníka!!! Zákaz kopačiek, tretier a obuvi s čiernou podrážkou. Hasičské družstvá musia mať oblečenie, ktoré zakrýva kolená a lakte.

Protesty: V zmysle pravidiel hry Plameň s pripojením finančného vkladu 10 €.

Disciplína: Zakazuje sa pohybovať v telocvični mimo plnenia disciplín a nástupu, podobne aj behanie a skákanie po sedadlách v hľadisku a v priestoroch šatne.


Dievčatá (5 čl.)

Celkovo
Rákoš
154,85
154,85
Poproč A
-
-
Ďurďošík A
140,00
140,00
Čečejovce
178,40
178,40
Haricovce
-
-
Poproč B
-
-
Letanovce A
128,48
128,48
Ďurďošík B
173,94
173,94
Letanovce B
203,10
203,10
Medzev
-
-
Široke A
181,50
181,50
Nováčany
-
-
Paňovce A
-
-
Široke B
-
-
Paňovce B
-
-
Nový Salaš
171,66
171,66
Široke C
-
-
Paňovce C
-
-
Slanec
-
-

Chlapci (5 čl.)

Celkovo
Medzev
-
-
Rákoš
178,10
178,10
Čečejovce
144,03
144,03
Poproč A
-
-
Zlatá Idka
-
-
Ruskov A
-
-
Ruskov B
-
-
Danišovce
140,09
140,09
Čižatice A
156,37
156,37
Nováčany
-
-
Široke
143,25
143,25
Nový Salaš
195,77
195,77
Čižatice B
198,65
198,65
Kecerovce A
123,92
123,92
Kecerovce B
175,57
175,57
Paňovce
-
-
Slanec A
-
-
Slanec B
-
-
Slančík
146,04
146,04
Celkovo
Medzev
-
-
Rákoš
178,10
178,10
Čečejovce
144,03
144,03
Rákoš
154,85
154,85
Poproč A
-
-
Poproč A
-
-
Ďurďošík A
140,00
140,00
Zlatá Idka
-
-
Čečejovce
178,40
178,40
Haricovce
-
-
Poproč B
-
-
Ruskov A
-
-
Letanovce A
128,48
128,48
Ďurďošík B
173,94
173,94
Ruskov B
-
-
Letanovce B
203,10
203,10
Medzev
-
-
Široke A
181,50
181,50
Danišovce
140,09
140,09
Čižatice A
156,37
156,37
Nováčany
-
-
Široke
143,25
143,25
Nováčany
-
-
Nový Salaš
195,77
195,77
Paňovce A
-
-
Široke B
-
-
Čižatice B
198,65
198,65
Paňovce B
-
-
Kecerovce A
123,92
123,92
Nový Salaš
171,66
171,66
Široke C
-
-
Paňovce C
-
-
Kecerovce B
175,57
175,57
Paňovce
-
-
Slanec A
-
-
Slanec B
-
-
Slanec
-
-
Slančík
146,04
146,04

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.

Facebook