Popročská chodbovica

25.02.2023 08:45 - ZŠ Poproč

Kategórie tímov
Chlapci (5 čl.),Dievčatá (5 čl.)

Spôsob súťaže
Štafeta: 1 pokus

Začiatok registrácie
13.02.2023 12:00

Koniec registrácie
21.02.2023 12:00

Maximálny počet tímov
30

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Nie

7. ročníka pohárovej súťaže mladých hasičov – Popročská chodbovica

Usporiadateľ súťaže: DHZ Poproč, ZŠ s MŠ Poproč, LMH pri ÚZV DPO SR Košice okolie

Dátum a miesto súťaže: 25.2.2023, Základná škola s materskou školou Poproč

Kategórie: chlapci + zmiešané kolektívy a dievčatá od 8 do 16 ro...kov

Štartovné: : 10,- € za každý KMH, za každú ďalšiu osobu 2,- €, ktoré vedúci zaplatí pri prezentácii.
Nahlásenie počtu ďalších osôb je potrebné na č.t.: 0911 245021 (p. Tibor Kristian)

Stravovanie: Stravu zabezpečí usporiadateľ pre 5 členov


Časový rozpis: 8.15 - 8.30 - Prezentácia
​ 8.30 - 8.45 - Porada rozhodcov a štábu súťaže
8.45 - 8.55 - Slávnostné otvorenie súťaže
8.55 - 9.05 - Pokyny pre veliteľov KMH
9.00 - Priebeh súťaže, vyhodnotenie do 30 minút od ukončenia


Povinnosti účastníkov: Vedúci kolektívu a členovia hliadok sú povinní plniť pokyny štábu súťaže. Pri ​presúvaní sa po schodisku sú členovia hliadok povinní držať sa zábradlia! ​V prípade porušenia disciplíny, môže byť kolektív vylúčený zo súťaže. Vedúci kolektívov ​plne zodpovedajú za kolektív a odovzdanie predpísanej dokumentácie.


Dievčatá (5 čl.)

Celkovo
Poproč A
229,72
229,72
Paňovce A
252,43
252,43
Ďurďošík
360,44
360,44
Čečejovce
329,84
329,84
Paňovce B
305,03
305,03
Poproč B
326,53
326,53
Rákoš
326,54
326,54

Chlapci (5 čl.)

Celkovo
Ruskov A
692,96
692,96
Kecerovce
259,66
259,66
Medzev
533,88
533,88
Poproč
247,80
247,80
Čečejovce
406,56
406,56
Kecerovce - B
303,00
303,00
Nováčany A
347,91
347,91
Slančík
296,53
296,53
Nováčany B
406,84
406,84
Nováčany C
430,28
430,28
Zlatá Idka
259,97
259,97
Ruskov B
-
-
Celkovo
Poproč A
229,72
229,72
Ruskov A
692,96
692,96
Kecerovce
259,66
259,66
Paňovce A
252,43
252,43
Medzev
533,88
533,88
Poproč
247,80
247,80
Ďurďošík
360,44
360,44
Čečejovce
406,56
406,56
Čečejovce
329,84
329,84
Paňovce B
305,03
305,03
Poproč B
326,53
326,53
Kecerovce - B
303,00
303,00
Nováčany A
347,91
347,91
Slančík
296,53
296,53
Nováčany B
406,84
406,84
Rákoš
326,54
326,54
Nováčany C
430,28
430,28
Zlatá Idka
259,97
259,97
Ruskov B
-
-