!!! WARNING: This is unofficial results !!!

Ženy

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Šarišské Michaľany 17,36 17,43 17,43
Brezovica B 19,25 19,53 19,53
Ďačov 25,45 26,88 26,88
Plavnica NP NP NP
Víťaz NP NP NP
Terňa B NP NP NP
Šindliar NP NP NP
Údol NP NP NP
Chminianská Nová Ves NP NP NP
Veľký Lipník - - -

Muži

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Plavnica 14,93 14,76 14,93
Žipov B 15,35 15,20 15,35
Žipov 15,73 15,58 15,73
Bzenov 16,12 15,96 16,12
Veľký Lipnik B 16,43 15,90 16,43
ÚDOL 17,50 16,95 17,50
Veľký Lipník 17,67 15,86 17,67
Komárov 16,12 20,95 20,95
Hranovnica NP NP NP
Gregorovce NP NP NP
Ďačov B NP NP NP
Sulín NP NP NP
Bertotovce NP NP NP
Terňa B NP NP NP
Reľov NP NP NP
"Uzovská Lúčka" NP NP NP
Bajerov B - - -
Terňa - - -
Ďačov - - -
Kračúnovce - - -