Popročská chodbovica 2024

24.02.2024 08:45 - ZŠ Poproč

Kategórie tímov
Chlapci (5 čl.),Dievčatá (5 čl.)

Spôsob súťaže

Začiatok registrácie
12.02.2024 12:00

Koniec registrácie
20.02.2024 12:00

Maximálny počet tímov
40

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Nie

8. ročníka pohárovej súťaže mladých hasičov – Popročská chodbovica

Usporiadateľ súťaže: DHZ Poproč, ZŠ s MŠ Poproč, LMH pri ÚZV DPO SR Košice okolie

Dátum a miesto súťaže: 24.2.2024, Základná škola s materskou školou Poproč

Kategórie: chlapci + zmiešané kolektívy a dievčatá od 8 do 16 rokov...

Štartovné: : 10,- € za každý KMH, za každú ďalšiu osobu 2,- €, ktoré vedúci zaplatí pri prezentácii.
Nahlásenie počtu ďalších osôb je potrebné na č.t.: 0903 516 237(p. Martin Jasaň)

Stravovanie: Stravu zabezpečí usporiadateľ pre 5 členov


Časový rozpis: 8.15 - 8.30 - Prezentácia
​ 8.30 - 8.45 - Porada rozhodcov a štábu súťaže
8.45 - 8.55 - Slávnostné otvorenie súťaže
8.55 - 9.05 - Pokyny pre veliteľov KMH
9.00 - Priebeh súťaže, vyhodnotenie do 30 minút od ukončenia


Povinnosti účastníkov: Vedúci kolektívu a členovia hliadok sú povinní plniť pokyny štábu súťaže. Pri ​presúvaní sa po schodisku sú členovia hliadok povinní držať sa zábradlia! ​V prípade porušenia disciplíny, môže byť kolektív vylúčený zo súťaže. Vedúci kolektívov ​plne zodpovedajú za kolektív a odovzdanie predpísanej dokumentácie.


Chlapci (5 čl.)

Celkovo
Kecerovce A
-
Kecerovce B
-
Nováčany A
-
Čečejovce A
-
Poproč “A”
-
Nováčany B
-
Poproč “B”
-
Čečejovce B
-
Čižatice A
-
Medzev A
-
Medzev. B
-
Zlatá Idka
-
Slančík
-
Rešica
-
Ruskov A
-
Spišské Bystré
-
Lemešany
-
Ruskov C
-
Čižatice B
-

Dievčatá (5 čl.)

Celkovo
Paňovce D
-
Poproč “A”
-
Ďurďošík A
-
Paňovce A
-
Čečejovce
-
Poproč “B”
-
Paňovce B
-
Paňovce C
-
Dvorníky-Včeláre
-
Lemešany
-
Slančík
-
Ruskov B
-
Hôrka
-
Malá Ida
-
Rákoš
-
Podolínec
-
Celkovo
Kecerovce A
-
Kecerovce B
-
Nováčany A
-
Paňovce D
-
Čečejovce A
-
Poproč “A”
-
Ďurďošík A
-
Paňovce A
-
Poproč “A”
-
Čečejovce
-
Poproč “B”
-
Paňovce B
-
Nováčany B
-
Poproč “B”
-
Paňovce C
-
Čečejovce B
-
Čižatice A
-
Medzev A
-
Medzev. B
-
Zlatá Idka
-
Slančík
-
Rešica
-
-
Ruskov A
-
Spišské Bystré
-
Lemešany
-
Slančík
-
Ruskov B
-
Hôrka
-
Malá Ida
-
Rákoš
-
Podolínec
-
Lemešany
-
Ruskov C
-
Čižatice B
-

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.

Facebook