!!! WARNING: This is unofficial results !!!

Muži

Názov tímu Celkovo
Vtáčkovce 13,69
Bijacovce 13,73
Hoštiná 13,97
Prchalov 14,00
Žipov 14,07
Bystrá 14,18
Spišská Belá 14,70
Hendrichovce 14,73
Liptovská Teplá 14,75
Huncovce 14,76
Žipov B 15,07
Spišská Stará Ves 15,89
Ľubica 16,65
Bijacovce B 16,77
Spišská Nová Ves 16,94
Ďačov B 16,97
Granč Petrovce 17,30
Spišský Hrušov 18,32
Hranovnica dorast 22,90
Gašparovo NP
Hronsek -

Ženy

Názov tímu Celkovo
Odorín 16,34
Liptovská Teplá 16,79
Spišská Nová Ves 17,46
Spišský Štvrtok Dorky 17,84
Bijacovce 18,89
Chminianská Nová Ves 19,50
Liptovské Revúce 21,56
Spišský Hrušov 21,84