29.ročník O POHÁR PRIMÁTORKY MESTA SVIDNÍK

30.07.2023 13:00 - Svidník

Kategórie tímov
Muži,Ženy,Muži do 1200cm3

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy

Začiatok registrácie
07.07.2023 00:00

Koniec registrácie
29.07.2023 23:00

Maximálny počet tímov
40

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Nie


DHZ Svidník a mesto Svidník Vás srdečne pozývajú na XXIX. ročník medzinárodnej súťaže hasičských družstiev o pohár primátorky mesta Svidník. Súťaž sa uskutoční dňa 30.07.2023 (nedeľa) so začiatkom (slávnostným nástupom) o 13:00 na futbalovom ihrisku ZŠ Ul.Komenského.

Súťažiť sa bude v troch ka...tegóriách:
1. muži do 1220 cm3,
2. muži nad 1220 cm3,
3. ženy.

POZNÁMKA:
Súťažné kategórie sa líšia od kategórii dostupných na štartovacej listine. Vysvetlenie nižšie:
- kategória do 1220 cm3 -> "muži do 1200 cm3",
- kategória nad 1220 cm3 -> "muži",
- kategória ženy -> "ženy".

Súťažná disciplína: požiarny útok s vodou, 2 pokusy, podľa platného súťažného poriadku DPO SR s možnosťou použiť športové hadice.
Časomiera: elektronická, výstroj: jednotná.
Ceny: poháre pre 3 najlepšie družstvá v každej kategórií.
Štartovné bez stravy 10€.
(Možnosť zakúpenia stravy pri prezentácii.)

Srdečne vás týmto pozývame a tešíme sa na vašu účasť. :)


Muži

Názov tímu Celkovo
Trnava pri Laborci 16,19
Kuková 16,49
Svidník 16,57
Svidnik B 17,23
Kračúnovce 17,68
Radoma 19,11
Petrovce 19,43
Giraltovce 21,92
Vyšný Mirošov 24,85
Havaj 26,98
Šarišský Štiavnik NP
Mladý Svidničan -

Ženy

Názov tímu Celkovo
Giraltovce 23,15
Svidnik 24,37
Miňovce 25,33
Radoma 33,53

Muži do 1200cm3

Názov tímu Celkovo
Bukovce 19,72
Babie 20,28
Podhorany 20,28
Hunkovce 21,43
Lužany pri Topli 21,43
Slovenská Kajňa 21,84
Miňovce 23,78
Dukovce B 24,24
Oľšavka -
Názov tímu Celkovo
Svidnik B (Muži) 17,23
Mladý Svidničan (Muži) -
Oľšavka (Muži do 1200cm3) -
Radoma (Muži) 19,11
Giraltovce (Ženy) 23,15
Podhorany (Muži do 1200cm3) 20,28
Svidnik (Ženy) 24,37
Lužany pri Topli (Muži do 1200cm3) 21,43
Kračúnovce (Muži) 17,68
Babie (Muži do 1200cm3) 20,28
Bukovce (Muži do 1200cm3) 19,72
Trnava pri Laborci (Muži) 16,19
Slovenská Kajňa (Muži do 1200cm3) 21,84
Svidník (Muži) 16,57
Petrovce (Muži) 19,43
Miňovce (Muži do 1200cm3) 23,78
Kuková (Muži) 16,49
Havaj (Muži) 26,98
Radoma (Ženy) 33,53
Giraltovce (Muži) 21,92
Miňovce (Ženy) 25,33
Vyšný Mirošov (Muži) 24,85
Hunkovce (Muži do 1200cm3) 21,43
Dukovce B (Muži do 1200cm3) 24,24
Šarišský Štiavnik (Muži) NP

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.

Facebook