Východoslovenská Hasičská Superliga

VHSL je hasičská liga tvorená hasičskými tímami z prešovského a košického kraja.Bola založená v roku 2009. Vznikom tejto hasičskej ligy sa predovšetkým sprísnili požiadavky kladené na usporiadateľoch jednotlivých súťaží, čo sa týka ich organizačného zabezpečenia, odpovedajúceho prostredia a technického zázemia. Stanovil sa pevný počet súťaží VHSL v sezóne, čo umožňuje trvalý výber medzi žiadateľmi o ich usporiadanie a voľbu a zaradenie týchto najkvalitnejších súťaží.

Súťaže

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.

Facebook